Feragatname

Kayıt ve Şartlar

1. Risk Sorumluluğu. Kiracı, elektrikli scooter (E-Scooter) ile yapılan faaliyetlerin, fiziksel yaralanma ve/veya ölüm dahil olmak üzere, bu aktivitelerin özünde ve doğasında bulunan tehlikeleri içerdiğini kabul etmektedir. Kiracı, E-Scooter kullanımıyla bağlantılı bütün riskleri üstlenmekte ve kabul etmektedir.

2. Kabul Edilebilir Kullanım. Kiracı, E-Scooter’ı sadece kendisinin kullanacağını ve E-Scooter’ı dikkatli, emniyetli ve tedbirli bir şekilde kullanacağını kabul ve beyan etmektedir. Kiracı her zaman Şirket tarafından ilan edilen kural ve yönergelere, trafik kurallarına ve ayrıca yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyacaktır.

3. Yasaklı Faaliyetler: Kiracı, E-Scooter kullanımı sırasında aşağıdaki kuralları ve yönergeleri asla ihlal etmeyecektir.

      • Kullanımdan önce Şirket tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece E-Scooter’a yolcu bindirilmesi yasaktır.

      • E-Scooter üzerinde sigara içilmesi yasaktır.

      • E-Scooter kullanımı sırasında alkollü içeceklerin ya da yasadışı uyuşturucu maddelerin kullanılması yasaktır ve kiracının yukarıdakilerin ektisi altındayken E-Scooter kullanması yasaktır.

      • Kiracı, E-Scooter’ı sadece yasal yollarda ve yasal bir yeterlilik çerçevesinde kullanmayı kabul etmektedir.

      • Kiracı, kask ve reflektör yelek dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her zaman ilgili emniyet donanımlarını kullanmak zorundadır.

4. Emniyetsiz Kullanım. Şirketin, Kiracının E-Scooter’ı tehlikeli ya da emniyetsiz bir şekilde kullandığına kanaat getirmesi halinde, Şirket kirayı derhal iptal edebilir. İptal tebliğ edildikten sonra Kiracı, E-Scooter’ı belirlenen iade alanına derhal teslim etmelidir. Şirket, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, herhangi bir davranış ya da faaliyetin “emniyetsiz ya da tehlikeli” olup olmadığına karar verecektir.

5. Kiracının Sahip Olması Gereken Yeterlilikler. Kiracı (a) en az 18 yaşında olduğunu ve kiralanan bütün donanımlardan sorumlu olduğunu, ya da 18 yaşında değilse Ebeveyninin kendisini temsil ettiğini ve imzasıyla birlikte bu ibranın şartlarını kabul ettiğini; (b) fiziksel, zihinsel, psikolojik, fizyolojik ve duygusal olarak kiralanan donanımı kullanabilecek durumda olduğunu; (c) kiralanan donanımla ilgili bütün talimatları ve emniyet şartlarını anlayabilecek ve uyabilecek durumda olduğunu; (d) kiralanan donanımı gönüllü olarak ve tamamen özgür iradesiyle kullandığını teyit etmektedir.

6. E-Scooter’in İade Edildiği Andaki Durumu. Kiracı, normal aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere, E-Scooter’ı iade noktasına kendisine verildiği andakiyle aynı durumda teslim edecektir. Kiracı, kira süresince E-Scooter’a gelebilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Elektrikli parçalara zarar verilmesi durumunda bunları da tanzim etmek zorundadır. Kiracı, kira süresince kendisinin neden olacağı hasarlardan dolayı Şirketin keseceği faturayı tam olarak ödeyecektir.

7. Kiracının Yükümlülüğü. Kiracı, E-Scooter’ı kayıp ya da hırsızlıktan korumak için gerekli olan bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Kira süresince yukarıdakilerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde kiracı, donanım ve E-Scooter ile ilgili bütün masraflardan sorumlu olacaktır.

8. Refakatçi Alma Zorunluluğu. Kiracının iki E-Scooter’dan fazla kiralama yapması durumunda, Şirket tarafından tahsis edilen refakatçiyi almak zorundadır. Kiracı refakatçiyi alması şartıyla E-Scooter’ın kaybolması ve çalınması durumundaki yükümlülüğünden kurtulur.

9. Anlaşmazlık Durumu. Anlaşmazlık durumunda Antalya mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Tüm hakları E-Scooter Antalya’ya aittir
© 2014 - 2020

Tasarım Ajansweb